Tirsdagsklinikken

Fotograf: Klaus Sletting
Fotograf: Klaus Sletting 

Tirsdagsklinikken, som åbnede i juni 2010, er et unikt samarbejde mellem Fonden Safe and Alive og Reden International, og resultaterne viser, at klinikken ”desværre” imødekommer et tilsyneladende stort og stigende behov. Det kan selvfølgelig ikke undre, når netop denne gruppe udenlandske prostituerede i reglen ikke har adgang til det almindelige danske sundhedsvæsen. Tirsdagsklinikken har haft over 1200 konsultationer siden åbningen, og har behandlet kvinderne for en lang række især seksuelt overførte sygdomme, herunder HIV/AIDS. Klinikken har også fungeret som kontaktpunkt for kvinder handlet til prostitution, og vi har i den forbindelse været den direkte indgang til sikkerhed og et liv uden tvangsprostitution for mindst et halvt dusin primært rumænske og afrikanske kvinder.

De rent sundhedsøkonomiske og politiske konsekvenser af klinikkens arbejde har vi ikke regnet på, men hver gang vi får igangsat en behandling sparer vi selvsagt både kvinder, kunder og kundernes øvrige seksualpartnere for stor lidelse, ubehag og ….fare. Vi får således slået to fluer med ét smæk. Vi forbedrer kvindernes sundhedstilstand og reducerer smittekilder for udbredelsen af seksuelt overførte sygdomme og giver kvinderne et frirum og en fremstrakt hånd i gadeplan, hvor dem, som rent faktisk er ofre for kvindehandel, kan få et tilbud om hjælp. Alene i 2015 havde vi 209  konsultationer på vores 45 åbningsaftener mod 231 konsultationer i 2014, og vi har og igangsat behandling, hvor det var nødvendigt.

Vi har taget hhv. 95 HIV og syfilis tests (vi tager i klinikken quick-tests, hvor kvinderne får svar efter 15 min – ved positive svar følger vi kvinderne til re-testning på Venereaklinikken på Bispebjerg Hospital). Vi har yderligere taget 58 tests for klamydia og gonorré.

Rapid_HIV_Test

I 2015 testede vi 1 nigeriansk kvinde positiv for HIV, men desværre mødte hun aldrig op til re-testning. Vi forsøgte i de efterfølgende uger at få kontakt til hende uden held, og til sidst meldte nummeret ude af brug. Vi formoder derfor, at hun ikke længere befinder sig i Danmark. Ingen blev testet positive for syfilis, hvilket er et fald i forhold til 2014, hvor der fandtes 6 tilfælde. Derudover blev der kun testet 2 positive for klamydia og ingen med gonore, hvilket også er et fald i forhold til 2014, hvor vi fandt hhv. 7 med chlamydia og en enkelt gonnoré. Begge kvinder fik behandling i Tirsdagsklinikken med det samme. Vi har taget stort set samme antal tests som i 2014, og der ses altså en lille tendens til et fald i kønssygdomme.

I år vil vi fokusere på at gøre opmærksom på klinikken hos endnu flere af kvinderne fra klinikkerne/bordellerne, samt forsøge at få flere af de mange kvinder der kommer om natten, til at blive testet. I 2015 har vi oplevet, at mange af denne målgruppe booker en tid, men de har svært ved at overholde tidspunktet grundet deres omvendte døgnrytme. For at forebygge denne tendens, er vi begyndt at ringe kvinderne op før åbningstid, hvilket har vist sig at virke i de tilfælde hvor kvinderne er i nærheden, og godt kan nå at komme. Dette vil vi derfor fortsætte med i 2016.

Fonden Safe and Alive har med støtte fra bl.a. Københavns og Frederiksberg Kommune, Nordea fonden, Merkurfonden, Lions Club, medicinalfirmaet GSK, Amnesty International, Ejnar og Aase Danielsens Fond og JERES private bidrag finansieret klinikkens drift, som beløber sig til ca. 250.000-300.000 kr. årligt. Pt. drives klinikken udelukkende for privat indsamlede midler og modtager ikke offentlig støtte. Derfor er vi afhængig af din støtte og den lokale opbakning fra borgere og organisationer. Kig dig omkring på hjemmesiden og facebooksiden og se, hvordan du kan være med til at gøre en forskel!

Se her, hvem som bl.a. har besøgt Tirsdagsklinikken og hjulpet os med at sætter kampen mod kvindehandel på dagsordenen!!

The American ambassador visits the Tuesday Clinic
Ambassador Rufus Gifford and chairman of the board of Safe and Alive, David Munis Zepernick inspecting information material for the women

God læselyst