Hvem er vi

Om Fonden

Fonden Safe and Alive er en humanitær, almenvelgørende fond, der for indsamlede midler finansierer og understøtter arbejdet med at beskytte ofre for menneskehandel og give dem mulighed for en tilværelse uden for tvangsprostitution. Safe and Alive finansierer for indsamlede midler driften af ”Tirsdagsklinikken”, som er en sundhedsklinik drevet i samarbejde med Reden International målrettet de udenlandske kvinder i og omkring prostitutionsmiljøet på Vesterbro, som ikke har adgang til det danske sundhedsvæsen. Safe and Alive understøtter derudover konkrete initiativer, som har til formål at hjælpe ofrene, oplyse om trafficking og anvise muligheder for hvordan, man bedst bekæmper dette fænomen – det 21 århundredes slavehandel.

Fonden, som blev oprettet af Foreningen Aktive Kvinder i 2008, ledes af en selvsupplerende ulønnet bestyrelse bestående af:

David Munis Zepernick, Bestyrelsesformand,pressechef i Medicon Valley Alliance

Majken Lundberg, akademisk medarbejder, Kvinderådet.

Vibeke Lenskjold, bestyrelsesmedlem, leder af Røde Kors immigrantklinik

Joachim Juel Vædele, bestyrelsesmedlem, sekretariatsleder Kirkeligt Samfund (Vartov)

Fundats

Regnskaber

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010